Autoklaw do sterylizacji przyrządów okulistycznych – 6.12.2019 r.